รู้เรื่องยา

ความรู้เรื่องยาจากคลีนแอนด์แคร์

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คลีนแอนด์แคร์และการใช้งานอย่างถูกวิธี เช่น ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

พ่นจมูกด้วยสเปรย์พ่นจมูก นิซซี่สเปรย์

เมื่อลูกน้อยมีอาการคัดจมูก ใช้น้ำเกลือพ่นจมูก

สำหรับเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่สามารถล้างจมูกได้นั้น แต่มีอาการป่วย ไม่สบายเป็นหวัด คัดจมูกได้นั้น แต่มีอาการ

อ่านทั้งหมด >