Klean&Kare ดูแลใส่ใจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19

Klean&Kare  แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือฉลากสีเขียว  เปิดโครงการ  “Klean&Kare ดูแลใส่ใจ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19” เปิดลงทะเบียนเพื่อรับกล่องแบ่งปันน้ำเกลือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคระบาด  และมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเกลือปราศจากเชื้อในครอบครัว  เช่น  ใช้ในการล้างจมูกเพื่อลดอาการน้ำมูกไหลคัดจมูก   ใช้อมกลั้วคอเมื่อมีอาการระคายเคืองคอ   หรือใช้ในการดูแลความสะอาดของผู้ป่วยในครอบครัว เป็นต้น   สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้น้ำเกลือ ที่อยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับแบ่งปันน้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ 1000 mL จำนวน 5 ขวด  จัดส่งให้ถึงบ้านผ่านบริษัทขนส่งเอกชน เปิดลงทะเบียนวันแรก เมื่อ 5 สิงหาคม 2564  ที่ผ่านมา มีผู้สนใจลงทะเบียนรับกล่องแบ่งปันน้ำเกลือเป็นจำนวนมาก  โดยหลังจากเปิดลงเบียนในเวลา 8.00 น. เพียงเสี้ยวนาทีก็มีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวน   และผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จะสามารถตรวจสอบรายชื่อบนเว็บไซต์ Klean&Kare ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564   โดยกล่องแบ่งปันน้ำเกลือจะถูกจัดส่งออกจากคลีนแอนด์แคร์ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากน้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ต่อไปได้ทาง Facebook fanpage […]