หน้าแรก > สุขภาพ > Syringe ล้างจมูกเลือกอย่างไร

Syringe ล้างจมูกเลือกอย่างไร

วิธีเลือกขนาดไซรินจ์สำหรับล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ คลีนแอนด์แคร์

หลายๆ คนที่จะเริ่มล้างจมูก หรือเลือกอุปกรณ์ล้างจมูกคงจะสงสัยกันทุกคนว่าจะเลือกไซริ้นจ์สำหรับล้างจมูก ขนาดเท่าไหร่ดี  เนื่องจากไซรินจ์มีหลายขนาด และหลายรูปแบบจำหน่าย

อันดับแรก เราต้องเลือกไซริ้นจ์ชนิดต่อเข็มฉีดยาแบบปลายตรงไม่มีเกลียว ซึ่งมีหัวขนาดเล็ก สามารถต่อกับจุกล้างจมูกคลีนแอนด์แคร์ได้ทุกขนาดนั่นเอง   หากเป็นไซริ้นจ์ปลายเกลียวและปลายยาวจะไม่เหมาะสำหรับการล้างจมูก เนื่องจากไม่สามารถต่อจุกล้างจมูกแล้วปลายที่ยาวจะทำให้ไม่สามารถอุดรูจมูกระหว่างล้างจมูกได้

ไซรินจ์ปลายตรงใช้ล้างจมูก

ไซรินจ์ปลายตรงใช้ล้างจมูก

 

ไซรินจ์ปลายยาวต่อจุกล้างจมูกไม่ได้

 

ต่อมาให้เลือกขนาดไซรินจ์ที่เหมาะสมกับโพรงจมูก ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าโพรงจมูกผู้ใหญ่จะมีขนาดประมาณ 29-44 ลบ.ซม(1) ดังนั้นการเลือกไซริ้นจ์เพื่อล้างจมูก สำหรับผู้ใหญ่จึงควรเลือกไซรินจ์ขนาด 20-50 มิลลิลตร เพื่อให้มีปริมาณน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกได้อย่างทั่วถึง สำหรับเด็กอาจลดปริมาตรไซรินจ์ลงมาได้แต่ควรเลือกไซรินจ์ที่มีขนาด 5 มิลลิลิตร ขึ้นไป 

กระบอกฉีดยา Syringe - Labsister จำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์คุณภาพดี ...

ภาพแสดงไซรินจ์ขนาดต่างๆ ที่มีจำหน่าย

อ้างอิง : Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. Nasal cavity volume and nasopharyngeal cavity volume in adults measured by acoustic rhinometry, 2000 Nov;14(11):494-5.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ล้างจมูก
นาซาลคิท
จุกล้างจมูกคลีนแอนด์แคร์

คลีนแอนด์แคร์กับสุขภาพอื่นๆ