หน้าแรก > รู้เรื่องยา > ล้างจมูกแบบถูกต้อง ด้วยตนเอง

ล้างจมูกแบบถูกต้อง ด้วยตนเอง

ล้างจมูกด้วยตัวเอง ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ คลีนแอนด์แคร์

การล้างจมูก (Nasal Irrigation) คือ การสวนล้างโพรงจมูก ด้วยน้ำเกลือ เพื่อชะล้างน้ำมูกและสารที่ก่อให้เกิดการแพ้(ทำให้โพรงจมูกชุ่มชื้น( ช่วยลดอาการน้ำมูกไหลลงคอ จาม และอาการคัดจมูก บรรเทาอาการในผู้ที่มีอาการเยื่อจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ (Non-allergic Rhinitis) และผู้ที่มีอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น ความเข้มข้นของน้ำเกลือที่แนะนำ คือ Sodium Chloride 0.9% w/v

ควรล้างจมูกเมื่อใด ?

ล้างเมื่อมีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก น้ำมูกไหลลงคอ หรือจาม ล้างก่อนใช้ยาพ่นจมูก หรือล้างตามคำแนะนำของแพทย์ ปลอดภัยจึงล้างได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

อุปกรณ์ในการล้างจมูก

1. น้ำเกลือปราศจากเชื้อ Sodium Chloride 0.9% w/v

2. ไซรินจ์ (Syringe) ขนาด 5-50 มิลลิลิตร และจุกล้างจมูก “คลีน แอนด์ แคร์”

3 .อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ภาชนะรองน้ำ กระดาษทิชชู่ แก้วสะอาด

ขั้นตอนการล้างจมูก

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับล้างจมูก

2. ล้างมือ ไซรินจ์ (Syringe ขนาด 5-50 mL) และจุกล้างจมูก “คลีน แอนด์ แคร์” ให้สะอาด

3. เทน้ำเกลือ เทน้ำเกลือ หรือดูดน้ำเกลือเข้าไซรินจ์และสวมจุกล้างจมูกที่ปลายไซรินจ์ เพื่อช่วยให้ล้างจมูกสะดวกขึ้น

4. เริ่มล้างจมูกจากข้างใดข้างหนึ่งก่อน กลั้นหายใจ-ก้มหน้า-อ้าปาก โน้มตัวเหนืออ่างล้างหน้า ดันจุกล้างจมูก ให้แนบสนิทกับรูจมูกข้างหนึ่ง แล้ว “กลั้นหายใจ-ก้มหน้า-อ้าปาก” ค่อยๆ ฉีดน้ำเกลือเข้ารูจมูก น้ำเกลือจะไหลเข้าไปในโพรงจมูก และไหลออกทางรูจมูกอีกด้านหนึ่ง

5. สั่งน้ำมูกและซ้ำอีก สั่งน้ำมูกที่ค้างอยู่ออกเบาๆ อาจมีน้ำเกลือบางส่วนไหลออกมาทางปาก ก็ให้บ้วนทิ้งไป

6. ล้างจมูกอีกข้างหนึ่ง ตามขั้นตอนที่ 2-4 เมื่อล้างเสร็จ จะสังเกตได้ว่าหายใจสะดวกขึ้น

ข้อควรระวังในการล้างจมูก

1. ควรใช้น้ำเกลือ “ปราศจากเชื้อ”

  การล้างจมูก ควรใช้น้ำเกลือ Sodium Chloride 0.9% w/v ชนิดปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยในการล้างจมูก ป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อน และไม่ระคายเคืองโพรงจมูก

2. ห้ามใช้ “น้ำเปล่า” ล้างโพรงจมูก

   เนื่องจากน้ำเปล่า ไม่สมดุลกับน้ำในเซลล์ร่างกาย จะทำให้เกิดอาการสำลักน้ำ และโพรงจมูกรู้สึกแสบ

3. ไม่ควรฉีดน้ำเกลือแรง

   การฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกแรงๆ อาจทำให้โพรงจมูกเกิดการระคายเคือง หรืออักเสบได้

4. สั่งน้ำมูกเบาๆ

   หลังการล้างจมูก ควรสั่งน้ำมูกและเช็ดจมูกเบาๆ การสั่งน้ำมูกแรงๆ นอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อโพรงจมูกแล้ว ยังอาจทำให้เกิดอาการหูอื้อ หรือหูอักเสบได้ ขณะสั่งน้ำมูกไม่ควร     อุดรูจมูกข้างใดข้างหนึ่ง ควรสั่งพร้อมๆกันทั้ง 2 ข้าง

5. การใช้ยาพ่นจมูก

   หากต้องใช้ยาพ่นหลังล้างจมูก ควรรอให้โพรงจมูกแห้งก่อน อย่างน้อย 3-5 นาที จึงพ่นยา

6. ผู้ที่รูจมูกอุดตัน

   ผู้ที่มีรูจมูกด้านใดด้านหนึ่งอุดตันตลอดเวลา ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการล้างจมูก

7. การล้างจมูกในเด็ก

   การล้างจมูกในเด็ก สามารถทำได้อย่างปลอดภัย(1) โดยควรให้แพทย์เป็นผู้แนะนำ เพื่อป้องกันการสำลักน้ำเกลือ สำหรับเด็กเล็ก (เด็กที่สั่งน้ำมูก หรือกลั้นหายใจไม่เป็น) จะไม่     สามารถล้างโพรงจมูกได้ หากมีน้ำมูกให้ใช้วิธีหยดน้ำเกลือที่รูจมูก ข้างละ 2 หยด เพื่อช่วยให้น้ำมูกมีความข้นเหนียวลดลง แล้วใช้ลูกยางแดง ดูดทั้งน้ำมูกและน้ำเกลือออก         ทันที

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์

ชุดอุปกรณ์ล้างจมูก
นาซาลคิท
จุกล้างจมูกคลีนแอนด์แคร์

คลีนแอนด์แคร์รู้เรื่องยาอื่นๆ