โครงการ

“Klean&Kare ดูแลใส่ใจ”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล่องแบ่งปันน้ำเกลือ จำนวน 1,111 ครอบครัว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล่องแบ่งปันน้ำเกลือ

จำนวน 1,111 ครอบครัว

กล่องแบ่งปันน้ำเกลือจะถูกนำส่งใน วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดการขนส่งล่าช้าในบางพื้นที่
กล่องแบ่งปันน้ำเกลือจะถูกนำส่งใน วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป และจากการยกระดับมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดการขนส่งล่าช้าในบางพื้นที่